Allan, Sarah

 
  • Emperors, Scholars, and Their Bronzes

    Tao Wang; With essays by Sarah Allan, Jeffrey Moser, Su Rongyu, Edward L. Shaughnessy, Zhixin Jason Sun, Tao Wang, Zhou Ya, Liu Yu, and Lu Zhang

    03/27/2018, Hardcover
    $60.00 |
    ISBN: 9780300228632