Sun, Zhixin

Zhixin Jason Sun is curator, Department of Asian Art at The Metropolitan Museum of Art.
 
 • Edited by Silvia A. Centeno, Nora Kennedy, Marijn Manuels, Deborah Schorsch, Richard E. Stone, Zhixin Jason Sun, and Mark T. Wypyski

  08/12/2014, PB-with Flaps
  $50.00 |
  ISBN: 9780300204391
 • Emperors, Scholars, and Their Bronzes

  Tao Wang; With essays by Sarah Allan, Jeffrey Moser, Su Rongyu, Edward L. Shaughnessy, Zhixin Jason Sun, Tao Wang, Zhou Ya, Liu Yu, and Lu Zhang

  03/27/2018, Hardcover
  $60.00 |
  ISBN: 9780300228632
 • Art of the Qin and Han Dynasties

  Zhixin Jason Sun; With contributions by I-tein Hsing, Cary Y. Liu, Pengliang Lu, Lillian Lan-ying Tseng, Robin D. S. Yates, Yang Hong, and Zhonglin Yakina Zhang

  04/24/2017, Hardcover
  $65.00 |
  ISBN: 9781588396174