Xu, Pingfang

 
  • An Archaeological Perspective

    Kwang-chih Chang, Xu Pingfang, Lu Liancheng, Shao Wangping, Wang Youping, Yan Wenming, Zhang Zhongpei, with Xu Hong and Wang Renxiang; Edited and with an introduction by Sarah Allan; Foreword by Peter J. Ucko

    08/12/2005, Cloth
    $75.00 |
    ISBN: 9780300093827